{{ServerErrorTop}}
Schneider Electric Logo
Brand Logo
Registrovat Ověřte svůj účet
Potvrzení registrace

Registrace byla zamítnuta

Registrace byla zamítnuta


Do aplikace je již přihlášen aktivní účet. Chcete-li zaregistrovat jiný profil, musíte se odhlásit z aktivního účtu.
Vytvořit účet Zadejte informace o vaší společnosti Ověřte svůj účet
Incorrect invitation details. Please contact Podpora se zabezpečením identity

{{errorMsgContext}}
Vyberte libovolnou možnost
Vytvoření uživatele se nezdařilo, kontaktujte prosím
Podpora se zabezpečením identity
{{errorMsgOktaEmail}}. Kontaktovat podporu
Něco se pokazilo. Kontaktujte podporu @ 
Podpora se zabezpečením identity
{{errorMsgEmail}}
{{errorMsgEmail}}.

{{errorMsgMobile}}.

{{errorMsginvitationCode}}
{{errorMsgFN}}
{{errorMsgLN}}
{{errorMsgFullN}}
Caps Lock je zapnutý
{{errorMsgPwd}}
{{errorMsgUCountry}}
pro interní =SE= přístup klikněte na logo níže
{{errorMsgEmail}}
{{errorMsgEmail}}.
* Zadejte první 3 písmena a počkejte na výsledky
{{errorMsgCompName}}
{{errorMsgBusType}}
{{errorAreaofFocusType}}
{{errorMsgTaxId}}
{{errorMsgMarSeg}}
* Zadejte první 3 písmena a počkejte na výsledky
{{errorMsgAddressLine}}
{{errorMsgCity}}
{{errorMsgCountry}}
{{errorMsgState}}
{{errorMsgZipCode}}
{{errorMsgTaxId}}
Chtěl bych dostávat zprávy a obchodní informace od společnosti Schneider Electric a jejích přidružených společností prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, jako je e-mail nebo telefon. Pro více informací si prosím přečtěte naše
Vyberte libovolnou možnost
Заполняя данную регистрационную форму, я даю согласие АО «Шнейдер Электрик» и иным компаниям группы Schneider Electric на обработку содержащихся в ней персональных данных в соответствии с условиями и порядком обработки моих персональных данных, установленных Политикой конфиденциальности соответствующей компании, в целях регистрации в системе учета клиентских доступов к приложениям и ресурсам Schneider Electric и доступа к ним, в том числе на трансграничную передачу в соответствии с условиями Пользовательских соглашений соответствующих приложений и ресурсов.
{{errorMsgRussianOptin}}
Отправляя данную форму/ нажимая кнопку «отправить» я подтверждаю, что я являюсь физическим лицом, которому принадлежат персональные данные, указанные в настоящей форме либо я подтверждаю, что действую от имени субъекта персональных данных, от которого получено надлежащее согласие на передачу его персональных данных в целях регистрации в системе учета клиентских доступов к приложениям и ресурсам Schneider Electric , в том числе на трансграничную передачу персональных данных работников Клиента и работников третьих лиц, на территорию США и Индии – государства, не обеспечивающего адекватную защиту прав субъектов персональных данных в целях регистрации в системе учета клиентских доступов к приложениям и ресурсам Schneider Electric» в соответствии с условиями Пользовательских соглашений, Политикой конфиденциальности соответствующей компании, соответствующих приложений и ресурсов, акцептом которых является заполнение данной формы
{{errorMsgRussianOptinData}}
{{errorMsgCaptch}}
Potvrzovací zpráva byla odeslána na adresu {{dataObj.emailAddress}}
Kliknutím na aktivační odkaz ve zprávě dokončíte registraci

Nepřišel vám e-mail? Přeposlat
Pokud jste zprávu neobdrželi během uplynulých 5 minut, zkontrolujte prosím složku nevyžádané pošty a ujistěte se, že je adresa "@se.com“ schválena pro budoucí komunikaci.

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na náš tým podpory @ Kontaktovat podporu.
Ověřovací kód byl odeslán na adresu {{dataObj.emailAddress}}
Ověřovací kód byl odeslán na adresu {{dataObj.isdCode}}{{mobIdentity.mobile}}


{{errorMsgVerificationCode}}
Nezískali jste ověřovací kód? Přeposlat
Přesměrování k opětovnému odeslání stránky s registračním kódem
{{errorMsgCancel}}
Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na náš tým podpory @ "Podpora se zabezpečením identity"
Zrušit
Přesměrování k opětovnému odeslání stránky s registračním kódem
{{errorMsgCancel}}
E-mail
{{errorMsgEmailCode}} Nezískali jste ověřovací kód? "Podpora se zabezpečením identity"
Nezískali jste ověřovací kód? "Podpora se zabezpečením identity"
Číslo mobilního telefonu
{{errorMsgMobileCode}} Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na náš tým podpory @ "Podpora se zabezpečením identity"
Nezískali jste ověřovací kód? "Podpora se zabezpečením identity"
Zrušit
Přesměrování k opětovnému odeslání stránky s registračním kódem
{{errorMsgCancel}}
Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na náš tým podpory @ "Podpora se zabezpečením identity"
Zrušit
Přesměrování k opětovnému odeslání stránky s registračním kódem
{{errorMsgCancel}}
Registrace dokončena
Nyní se můžete přihlásit ke svému účtu Schneider Electric.