Zamknij


Przetwarzamy informacje dotyczące rejestracji konta i wykazu połączeń w celu uwierzytelniania i zarządzania dostępem do aplikacji, a także zapewnienia dostępności i wydajności aplikacji. Używamy także plików cookie zgodnie z naszymi Zasady ochrony danych i korzystania z plików cookie. Informacje dotyczące rejestracji konta są udostępniane innym podmiotom powiązanym firmy Schneider Electric *zapewniającym dostęp do aplikacji, do których rejestruje się użytkownik. Umożliwia to proste poruszanie się po tych aplikacjach bez konieczności ponownego uwierzytelniania i wprowadzania danych potrzebnych do rejestracji konta, już podanych dla aplikacji i wymaganych dla innej aplikacji. Aplikacje te będą wykorzystywać informacje zgodnie z własnymi zasadami dotyczącymi prywatności. SalesForce, dostawca tej aplikacji uwierzytelniającej, zapewnia ochronę danych osobowych przekazywanych poza EOG zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej. Dane osobowe będą przechowywane do celów przetwarzania tak długo, jak będzie to konieczne i będzie to uwarunkowane głównie okresem korzystania z kont przez użytkowników. Jeśli konta zostaną usunięte lub staną się nieaktywne, dane osobowe będą archiwizowane zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych, z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń i wymogów prawnych. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, w szczególności sposobu korzystania z praw przysługujących użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych (np. praw dostępu, poprawiania i zastrzeżeń) zawierają nasze Zasady ochrony danych i korzystania z plików cookie.
Jeśli wolisz wykluczyć informacje o rejestracji i połączeniu z obliczeń statystycznych dla aktywnych użytkowników/odwiedzających/odbiorców wszystkich usług i komunikacji, możesz w dowolnej chwili zmienić swoje preferencje w swoim profilu użytkownika.


*Schneider Electric Industries SAS