Stäng


Vi bearbetar information om kontoregistrering och anslutningsloggar för autentiserings- och programåtkomsthantering och för att aktivera programmets tillgänglighet och prestanda. Vi använder även cookies i enlighet med i vår policy för datasekretess och cookies. Information om kontoregistrering delas med andra Schneider Electric-dotterbolag som tillhandahåller program som du registrerar för att du ska kunna navigera smidigt genom dessa program utan att behöva autentisera dig igen, eller behöva mata in kontoregistrering som redan finns för ett program och som behövs för ett annat program. Dessa program använder informationen i enlighet med respektive sekretessmeddelanden. Salesforce, leverantören av det här autentiseringsprogrammet, tillhandahåller skydd för personlig information som överförs utanför EEA under EU-kommissionens standardkontraktuella klausuler. Vi behåller personlig information så länge som det behövs i bearbetningssyfte, i huvudsak så länge som kontona underhålls av deras användare. Om konton tas bort eller inaktiveras arkiveras personlig information i enlighet med vår policy för datalagring, med hänsyn till bestämmelser om begränsningar och juridiska krav. Mer information om hur vi hanterar och skyddar din personliga information och särskilt hur du kan utöva dina rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar (t.ex. åtkomsträttigheter, korrigeringar och invändningar) finns i vår policy för datasekretess och cookies.
Om du föredrar att utesluta din registrerings- och anslutningsinformation från statistiska beräkningar av aktiva användare/besökare/mottagare för alla våra tjänster och kommunikationer, kan du när som helst ändra dina inställningar via din användarprofil.


*Schneider Electric Industries SAS