Zavřít


Zpracováváme registrační údaje účtů a protokoly připojení pro účely ověřování a správy přístupu k aplikacím a z důvodu zajištění dostupnosti a výkonnosti aplikací. Využíváme také soubory cookie, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie. Registrační údaje účtů sdílíme s ostatními přidruženými organizacemi společnosti Schneider Electric poskytujícími aplikace, které vyžadují registraci uživatelů, aby bylo dosaženo bezproblémového užívání těchto aplikací bez nutnosti opětovného ověřování nebo zadávání registračních údajů, které již byly zadány v jiné aplikaci. Tyto aplikace budou informace využívat v souladu s vlastními prohlášeními o ochraně osobních údajů. Společnost SalesForce, jež je poskytovatelem této ověřovací aplikace, zajišťuje zabezpečení osobních údajů přenášených mimo EHP na základě standardních smluvních doložek. Osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude nutné pro účely jejich zpracování, a zvláště pak po dobu, po kterou si uživatel účet ponechá. V případě, že bude účet odstraněn nebo bude neaktivní, budou osobní údaje archivovány v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů, přičemž bude brána v potaz promlčecí lhůta a zákonné požadavky. Další informace o tom, jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje a především jak můžete uplatnit svá práva, která vám poskytují příslušné zákony o ochraně údajů (např. právo na přístup, opravu a nesouhlas), si můžete přečíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookie.
Pokud dáváte přednost vyloučení registračních a připojovacích informací ze statistických výpočtů aktivních uživatelů/návštěvníků/příjemců za všechny naše služby a komunikaci, můžete své preference kdykoliv změnit prostřednictvím svého uživatelského profilu


*Schneider Electric Industries SAS