Zatvori


Mi obrađujemo Vaše podatke registrovane putem naloga i putem prijavljivanja (“logovanja”), u svrhu identifikacije i omogućavanja pristupa aplikaciji, a kako bismo Vam omogućili dostupnost i funkcionisanje aplikacije. Takođe koristimo kolačiće (“cookies”) na način opisan u našoj Politici privatnosti podataka & Politici kolačića. Podaci registrovani putem naloga su predmet prenosa drugim povezanim licima Schneider Electric-a koji Vam omogućavaju aplikacije na koje se registrujete, a sve kako bismo Vam omogućili nesmetano korišćenje (“kretanje)” ovih aplikacija, bez potrebe ponovnog prijavljivanja (autentifikacije) i bez potrebe da unosite registrovani nalog koji Vam je već odobren za aplikaciju ili koji Vam je potreban radi korišćenja druge aplikacije. Ove aplikacije će koristiti podatke u skladu sa njihovim sopstvenim obaveštenjima o privatnosti. SalesForce, pružalac usluga autentifikacije aplikacije, pruža usluge zaštite podataka o ličnosti koje se prenose van Evropskog Ekonomskog područja u skladu sa standardima ugovornih odredbi Evropske komisije. Mi čuvamo podatke o ličnosti samo u roku koji je potreban radi ostvarivanja svrhe njihove obrade, preciznije sve dok su nalozi u upotrebi od strane njihovih korisnika. U slučaju da su nalozi obrisani ili nisu aktivni, podaci o ličnosti će biti arhivirani u skladu sa našom politikom koja se odnosi na rokove čuvanja podataka, uzimajući u obzir rokove zastarelosti i zakonske uslove. Za više informacija poput onih na koji način obrađujemo, kako i koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti, a posebno u smislu Vaših zakonskih prava koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti (na primer: pravo na pristup, pravo na ispravku, pravo na prigovor i sl.), možete pročitati našu Politici privatnosti podataka & Politici kolačića.

*Schneider Electric Industries SAS